.:: دلیل بودن ::.

 

پدر !

پرستیدنی ترین مردی هستی که می شناسم

اگر هستم

اگر از چیزی هراس ندارم

اگر دلگرم هستم

و هزاران " اگر " دیگر که از عهده ی این بلاگ خارج است ...

به خاطر اینست که هستی

که دستت روی شانه ام هست و نمی گذاری بیفتم

تو مرا رساندی به اینکه تاریخ "تحول" مهم است نه "تولد" !

و این تاریخ را تو در دفتر من نوشتی : « شانزده سالگی »

به خاطر داشتنت احساس می کنم برایم پارتی بازی شده ! 

کوه صبورم !

ستایشت می کنم ، ممنونم که هستی ...

/ 2 نظر / 27 بازدید
مجید

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه ی سجاد و اباالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد [گل][گل][گل]

صدای تو

با تشکر مطلب شما منتشر شد