روز نو

 

روی چمن از شکوفه رنگین شد 

از عطر اقاقیا هوا سنگین شد 

در نغمه ی هر چلچله پیغامی هست 

که ای خفته ، روزگار فروردین شد 

فریدون مشیری

 

/ 0 نظر / 9 بازدید