با توام همسفر!

سخت است 

سخت است حتی وقتی کنارت نشسته ام ، حرف میزنم ، نگاهت می کنم ...

باز هم اینقدر دلتنگت هستم ! 

به : ب.ت

/ 4 نظر / 49 بازدید
سفرکه گریه ندارد

توکجایی دارم شهر را میگردم به دنبالت تا شاید نشانی بیابم اگر برنگردی من هم گم می شوم برگرد...

زهره شهبازی

برگرد توای همسفر راه دراز دیریست که نا رفته ولی اینجایی از آمدنت نیست مرا درمانی آه می روی تا زخم به دل بنشانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ر خلیلی

سلاااام چ مطالب زیبایی وکسی می گوید :سرخودبالاکن... به بلندابنگر، به بلندای عظیم... به افق های پرازنورامید... وخودت خواهی دید... وخودت خواهی یافت... خانه دوست کجاست... خانه دوست درآن عرش خداست... وفقط... دوست خداست...[گل][گل][گل][گل]