برترین های جشنواره ی تئاتر

 

خوشحالم

پیش بینی من درست از آب در آمد ...

نمایش های " تمام من همه عدو "و" خواب هایی که برای ماهی ها می بینم"

به جشنواره ی منطقه ای فجر راه پیدا کردند.

اکبر دانیالی به عنوان بازیگر و کارگردان اول شناخته شد

برایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

 و

ناراحتم

ظاهرا این بار هنر موجب فصل شد نه وصل !

هنرمندان چهار محال از نحوه ی داوری رضایتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...که چه عرض کنم ...

اگر بگویم : "کاش هنر را به خاطر ذات خودش دوست داشتیم" ...خیلی شعار گونه می شود ، نه ؟

پس نمی گویم خنثی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید